Uzm. Klinik Psikolog

Selen Kurt

 

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde "Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul veya Red Algısının Alkol Kullanımına Etkisi’’ başlıklı teziyle üstün başarı burslu olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Arel Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. 

 

Eğitimi boyunca, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi  ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlar yapmıştır. Davranış Bilimleri Entitüsü’nde Terapi Odasına Giriş ve Staj Programı'na katılmıştır.

 

Akademik eğitimler dışında, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk Odaklı Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Travmaya Müdahale, Çocuklarda Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Çocuklarda Kullanılan Nörolojik Değerlendirme Testlerinin eğitimlerini tamamlamıştır. Bunun yanında; Dr. Mehmet Zihni Sungur öncülüğünde Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve Projektif Testlerle Çocuk Değerlendirme eğitimlerini almıştır. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen Terapide Metaforların, Hastalıkların, Rüyaların, Oyuncakların ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimini tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Entitüsü tarafından verilen 1. Düzey EMDR Eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren İstanbul Psikodrama Enstitüsü onaylı Psikodrama eğitimine devam etmektedir.

Özel bir eğitim kurumunda 2 yıl süre ile çocuklar ve aileleri ile çalışan Kurt;  ardından özel danışmanlık merkezlerinde çocuklar, ergenler ve yetişkinler ile yoğun psikoterapi çalışmaları yürütmüştür.

Şuanda psikolojik destek çalışmalarına Evo Psikoloji’de devam etmektedir.

 

Çalışma Alanlarından bazıları;


 

Çocuk ve Ergen

 • Okula Uyum Sorunları

 • İstenmeyen Davranışlara Müdahale

 • Öfke Problemleri

 • Okul Başarısızlığı

 • Öğrenme Problemleri

 • Dikkat Eksikliği 

 • Ayrılma Kaygısı

 • Dışa Atım sorunları

 • Gelişme dönemi problemleri (tuvalet eğitimi, konuşma gecikmesi v.b.)

 • Geçiş Dönemi ile İlgili Problemler (anne-baba boşanması, okul değiştirme, yeni bir kardeşin gelişi v.b.)

 • Uyku sorunları

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Aile İçi Çatışmalar

 • Akran Zorbalığı

 • Arkadaş Problemleri

 • Kaygı sorunları

 • Yeme sorunları

 • Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme

 • Travma Sonrası Destek

Bireysel Terapiler

 • Travma ve Travma Sonrası Destek

 • Takıntılarla Başetme

 • Anksiyete, Kaygı ve Korkularla Başetme

 • Stres ve Başetme

 • Yaşam Sorunları

Bize Mesaj Atabilirsiniz...

Tebrikler! Mesajınız alındı.