top of page

Uzm. Klinik Psikolog
Nur Baltalarlı

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi’nde “Flört Şiddetinin Şema Terapi Modelinde İncelenmesi” konulu tezini tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

 

International Society of Schema Therapy (ISST) tarafından akredite edilmiş olan Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Şu anda sertifikasyon sürecinde olup, süpervizyon sürecini sürdürmektedir. Çalışmalarında bilinçli farkındalık (mindfulness) ve psikodrama ile ilişkili
metodlardan destek almaktadır. Go
ttman Enstitüsü onaylı Çift Terapisi  I. Düzey ve  II. Düzey eğitimini tamamlamış ve süpervizyon sürecine devam etmektedir. Ayrıca, Çift ve Aile Terapileri Derneğinde (ÇATED) araştırma komitesi eş başkanlığını yürütmüştür.

Lisans eğitimi sırasında pek çok araştırma projesinde yer almasına ek olarak; Balıklı Rum Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde stajyer psikolog olarak yer almıştır. İstinye’de Engelli Çocuklar ve Ailelerine Destek Merkezi'nde (EÇADEM) gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. Ayrıca, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfında (AÇEV) stajyer psikolog olarak görev almıştır.
 

Kartal Belediyesi'nde gönüllü psikolog olarak yer almasına ek olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı'nda psikolog olarak çalışmıştır. Lisans eğitimi süresince, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine sertifika programını tamamlamıştır.

 

Yürüttüğü çeşitli araştırmalarda; ilişki şiddetinin önlenmesi, düşük gelirli ailelerin sağlıklı aile kavramına dair inançları, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara odaklanmıştır. İstismarın ve şiddetin önlenmesi, ve eşitlikçi ilişkilerin geliştirilmesi üstüne çalışmalarını sürdürmektedir.


Türk Psikologlar Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesi olan Baltalarlı, psikolojik destek çalışmalarına bireysel terapi ve çift terapisi odağında Evo Psikoloji’de devam etmektedir.

WhatsApp Image 2021-05-09 at 11_edited.jpg

Çalışma alanlarından bazıları;

Yetişkinlerde;

 •  İlişki sorunları, çatışma, uyumsuzluk

 •  Üzüntü, mutsuzluk, yalnızlık ve yabancılaşma

 •  Stres ve baş etme

 •  Kayıp, yas, ayrılık

 •  Kaygı, panik ve korkular

 •  Kişilik sorunları

 •  Travma

 •  Terkedilme korkusu

 •  Değersizlik

 •  Güvensizlik

 •  İlişkilerde bağımlılık

 •  Sosyal izolasyon

 •  Dayanıksızlık

 •  Kendine güven ve yeterlilik sorunları

 •  Boşluk duygusu

 •  Kırılganlık

 •  Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık

 •  Bağımlılık

Çiftlerde;

 •  Evlilik öncesi hazırlık

 •  İletişimsizlik

 •  Çatışma

 •  Aldatma

 •  Bağımlılık

 •  Kayıp, yas

 •  Duygusal kopukluk

bottom of page