top of page

Uzman Klinik Psikolog
Beyza Bozduğan

Psikoloji lisans eğitimini tam burslu öğrenim gördüğü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden yüksek onur derecesi ile bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yeme tutumu, erken
dönem uyumsuz şemalar, reddedilme duyarlılığı ve benlik saygısı konularını içeren tez çalışması ile yüksek onur derecesi tamamlayarak klinik psikolog ünvanını almıştır.

 

Yüksek lisans eğitimi sürecinde süpervizör eşliğinde psikoterapi seansları yürütmüştür. Aynı dönemde Gonca Soygüt Pekak’ın koordinesinde bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji
Araştırmaları Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde çalışmıştır.

 

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim veAraştırma Hastanesi yetişkin ve çocuk psikiyatri servisinde klinik stajını tamamlamıştır. Benzer dönemde anaokulu ve özel bir danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında okullarda hem velilere hem de öğrencilere yönelik çeşitli seminerler yürütmüştür.


International Society of Schema Therapy (ISST) tarafından akredite edilen Şema Terapi Temel Düzey eğitimini Gonca Soygüt Pekak’tan almıştır. Şema terapi sürecine yönelik olarak ISST
onaylı şema terapistlerinden 70 saatin üzerinde süpervizyon eğitimi almıştır.

 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 2020 yılından beri TPD İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz biriminde yer almaktadır. DEPSDA (Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı) proje
kapsamında saha çalışmasında görev almıştır.

 

Şu an Evo Psikoloji bünyesinde yetişkinler ile bireysel psikoterapi süreçleri yürütmektedir.


Çalışma Alanları:

 • Depresyon

 • Kaygı (Sosyal fobi, panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu)

 • Yeme bozuklukları

 • Beden algısı, görünümü ve ağrı odaklı sorunlar

 • İlişki sorunları (romantik ve sosyal ilişkiler)

 • Mükemmeliyetçilik

 • Stres

 • Performans kaygısı

 • Öfke sorunları

 • Kişilik örüntüleri

 • Kayıp ve yas süreci

 • Özgüven, değersizlik, yalnızlık ve boşluk temalı sorunlar

58D93C06-B73A-40D4-841F-6938A60454EC_edited_edited.jpg
bottom of page