top of page

Merkezimizde uygulanan testlerin bazıları aşağıdadır.

Zeka Testleri

 

 • WISC-4 Zeka Testi (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

 • Standford Binet Zeka Testi

 • Cattel Testi (2A ve 3A Formları)

 • Goog Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

 

Dikkat ve Görsel Algı Testleri

 

 • Frostig Görsel Algılama Testi

 • Bender Gestal Görsel Motor Algı Testi

 • Burdon Dikkat Testi

 • Benton Görsel Bellek Testi

 

Gelişim Testleri

 

 • Denver II Gelişim Tarama Envanteri

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri

 • Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 • Gesell Gelişim Figürleri Testi

 • Peabody Resim Kelime Testi

  

Projektif Yöntemler

 

 • C.A.T. (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)

 • T.A.T (Tematik Algı Testi)

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Bir İnsan Çiz Test Bataryası

 • Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

Nöropsikolojik Testler

 • Wechler Bellek Testi

 • Stroop Test

 • Wisconsin Kart Eşleme Testi

 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi

 • Benton Yüz Tanıma Testi

 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

 • Boston Adlandırma Testi

 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi

 • İz Sürme Testi

 • Burdon Dikkat Testi

Kişilik ve Psikolojik Değerlendirme Testleri

 

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 • Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri (Depresyon, Kaygı v.b.)

 • SCL-90 Belirti Tarama Envanteri

bottom of page