top of page
Play-Therapy-Girl-Imagination.jpg

Oyun ile Psikolojik Destek;
Oyun çocuğun dili, oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Çocuklar duygusal durumunu, ihtiyaçlarını ve isteklerini oyunlar yoluyla aktarırlar. Yine oyunlar yoluyla, çatışmalarını ve üzüntülerini çözerler. Oyun ile psikolojik destekte terapist, çocuğun oyunundan yola çıkarak çocuğun problemlerini, duygularını ve tutumlarını keşfeder ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çocuğun yaşadığı sıkıntıları, güçlükleri, çatışmaları çözümlenmesine yardımcı olur. Oyun ile psikolojik destek; 3-12 yaş aralığındaki çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır.
 

Filial Oyun Psikolojik Desteği;
Oyun ile psikolojik desteği ve aileyi bütünleştiren, anne-babalara oyun yoluyla çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve sorunlara başa çıkma becerilerini geliştirmeyi öğreten psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır.  Filial oyunda, terapist anne-babalara çocuk merkezli oyun terapisi becerilerini nasıl uygulayacaklarını öğretirler. Dolayısıyla, filial oyun hem sorunun çözümüne yardımcı olan hem de ileride çıkabilecek problemlere karşı önleyici bir psikolojik destek programıdır.
 

Psikolojik Destekte OYUN Hangi Durumlarda Kullanılır?
•    
Kaygı sorunları
•    Çocukluk Korkuları (Karanlık korkusu, yalnız kalma, hayvan korkusu v.b.)
•    Uyku sorunları (Gece korkuları, kabuslar v.b.)
•    Depresyon, içe kapanıklık, sosyal izolasyon
•    Alt Islatma, dışkı kaçırma
•    Kardeş kıskançlığı
•    Öfke Kontrolü
•    Selektif mutizm (Seçici konuşmamazlık)
•    Beslenme problemleri
•    Tırnak/parmak emme
•    Davranım bozuklukları, saldırganlık
•    Kayıp, yas, travma
•    Anne-babanın boşanması
•    Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar
•    Özgüven eksikliği

 

bottom of page