top of page

Uzman Klinik Psikolog
Sinem Hıdır

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde “Üniversite Öğrencilerinde, Mizaç ve Karakter Özellikleri, Sosyal Destek ve Duygu Düzenleme Güçlüğü İlişkisinin İncelenmesi” konulu teziyle tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.
 
Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) tarafından akredite edilmiş olan Şema Terapi Temel Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince Diyalektik Davranış Terapisi süpervizyonu, Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve MMPI eğitimi almıştır. Son yıllarda çalışmalarında Bilinçli Farkındalık’a (Mindfulness) da yer vermektedir.


Lisans eğitimi sırasında, Çapa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü ve çeşitli psikolojik danışanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Ayrıca, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) bünyesine gönüllü çalışmalarda görev almıştır.


Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Eğitim kapsamında; Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu, Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk ile OKB’de ERP
(Maruz Bırakarak Tepki Önleme) üzerine eğitimleri tamamlamıştır.


Bunun yanında, İstanbul Psikodrama Enstitüsü / İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü Psikodrama ve Grup Terapisi Hazırlık Aşamasını tamamlayarak, Temel Aşama sürecinde eğitimini sürdürmektedir.


Şu an psikolojik destek çalışmalarına yetişkin ve ergen danışanlar ile Evo Psikoloji’de devam etmektedir.

Çalışma alanlarından bazıları;

 • Depresyon

 • Kaygı Bozuklukları

 • Panik Bozukluk,

 • Obsesif Kompülsif Bozukluk,

 • Terkedilme Korkusu

 • Değersizlik

 • Güvensizlik

 • İlişkilerde Bağımlılık

 • Sosyal İzolasyon

 • Dayanıksızlık

 • Kendine Güven ve Yeterlilik Sorunları

 • Boşluk Duygusu

 • Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

 • Yeme Bozuklukları

 • Yas Süreci

 • İlişki, Evlilik ve İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

 • Kişilik Bozuklukları

 • Sınav Kaygısı

 • Performans Kaygısı

 • Öfke Sorunları

SİNEM Hıdır_edited.jpg
bottom of page