top of page

0-6 Yaş Çocuk Gelişim Check-up Programı

 

Çocuk Gelişim Check- Up / Gelişim Taraması Nedir?
 

Gelişim taraması, 0-6 Yaş aralığındaki çocukların gelişimindeki problemleri veya gecikmeleri belirlemek amacıyla uzmanlar tarafından bilimsel yollarla geliştirilmiştir.  0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişimsel ve davranışsal problemlerinin (örneğin; gelişimsel gecikme, öğrenme güçlüğü, konuşma problemleri, otizm, duygusal problemler, dikkat eksikliği…) erken fark edilmesine olanak sağlar. Gelişim tarama testleri çocuğun sosyal, duygusal, motor-koordinasyon, bilişsel, dil gelişiminin takip edilmesini sağlar. Bunun yanında, çocuğun güçlü/zayıf yönleri ve becerileri hakkında bilgiler verir ve bunların desteklenmesi, gerekli durumlarda vakit kaybetmeden önlem alınmasına olanak sağlar.

 

Gelişmiş ülkelerde gelişim tarama testleri 0-6 yaş aralığındaki çocuklara düzenli olarak uygulanmaktadır. Uzmanlar, 0-6 yaş arası her sağlıklı çocuğa altı ayda bir gelişim tarama testi yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

 

Çocuk Gelişim Taraması Neden Önemli?

 

0-6 yaş dönemi; beyin gelişiminin hızlı olduğu, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişim gibi bireyin gelişiminin temel taşlarının oluştuğu, kişiliğin şekillendiği ve temel bilgi-becerilerin kazanıldığı kritik bir yaşam dönemidir. Bu yaş döneminde, çocuk belirli becerileri daha kolay öğrenir ve çocuğun problemlerine yönelik yapılan müdahaleler daha etkili olmaktadır.

 

Çoğu çocuğun problemleri, çocuk ilkokulda başarısız olana kadar fark edilmiyor! Gelişimsel gecikme gibi gelişimsel durumlar erken çocukluk dönemindeki çocukların en az %10’unu etkilemektedir. 

 

Programın İçeriği Nasıl?

 

Gelişim taraması çocuğun gelişimini değerlendirmede kullanılan, çocuğun yaş dönemine özel testlerden oluşmaktadır. Gelişim taraması, Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu tarafından, çocuğu iyi tanıyan bir yetişkin (anne, baba, büyükanne gibi) ve çocuk ile yapılmaktadır. Çocuklar için, bu süreç genelde keyifle oyun oynadıkları bir zaman dilimi olarak geçmektedir.

 

Program 2 seanstan oluşmaktadır:

  1. Seans; Gelişim tarama testlerinin uygulanması

  2. Seans; Test sonuçlarının aktarılması ve sonuçlara yönelik psikolojik danışmanlık

 

Bu Program Size Ne Kazandıracak?

 

  • Çocuklarınızın bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimi hakkında bilgi edinecek ve bu alanların normal gelişme gösterip göstermediğini öğreneceksiniz.

  • Çocuğun desteklenmesi gereken gelişim becerilerini öğrenecek, bu becerileri nasıl geliştirmesi gerektiği konusunda bilgilendirilecek; böylece, sorunlar ortaya çıkmadan önleyecek ve bu sayede kritik dönemleri kaçırmamış olacaksınız.

  • Çocuğun güçlü yönlerini, eğilimlerini ve bunları geliştirme yollarını öğreneceksiniz.

  • Farkına varmadan yaptığınız hataları görme ve düzeltme olanağı bulacaksınız.

  • Çocuğunuzun içinde bulunduğu yaş dönemi hakkında gerekli bilgileri öğrenecek ve çocuğunuz hakkında aklınıza takılan konular hakkında uzman psikoloğa danışma fırsatı bulacaksınız.

bottom of page